FENCING PORTRAITS

SCHERMSPORT

Schermsport valt onder de gevechtssportdisciplines. Drie wapens, doch slechts 1 naam. Zonder agressie nog haast volledig gebaseerd op de klassieke vaardigheden.

Een fusie tussen het in stand houden van traditionele waarden en tactische en visuele pracht.


FENCING SPORT

Fencing sport categorises under the combat sport disciplines. Three weapons, yet only one name. Without hostility still almost entirely based on classical skills.

A fusion between keeping traditional values instant and tactical and visual splendour.


COPYRIGHT © Hua CAI-PROSSÉ

Using Format