about

HUA CAI-PROSSÉ

Geen woord Nederlands kon ik bij aankomst in België.
Toch is het gelukt om een ASO diploma van wiskunde-wetenschappen te behalen.
Als een dochter van een klassieke Chinese restauranthouder, waagde ik daarna aan de gerenommeerde Antwerpse modeacademie.

Na deze opleiding was het haast vanzelfsprekend om een eigen label op te starten, maar al snel bleek dat ik veel meer voldoening kon halen uit het combineren van mijn westerse en oosterse kunnen.
Als een meertalige, Chinees sprekende freelance styliste werd ik snel opgenomen in de Belgische modescene.

Fotografie is er pas gekomen omdat ik me had voorgenomen om betere foto’s te maken van mijn 3 zonen die actief zijn in de schermsport. Voordat ik het goed en wel besefte werkte ik als fotograaf…

MIJN BEELDTAAL

Elke reis van duizend mijl begint met een eerste stap.
Die stap heb ik gezet en ik kwam slechts vrij recent tot het besef dat ik eigenlijk al mijn leven lang pendel, geografisch en cultureel.

Het startte in China, wanneer ik samen met mijn broer en zusje afreisde. Bij aankomst in België keken we onze ogen uit. Wij zagen er immers allemaal hetzelfde uit voor die blanken, maar dat vonden wij van hen natuurlijk ook. 

De permanent die we toen in ons haar hadden , want dat hoorde hip te zijn in België, stond misschien symbool voor mijn permanente zoektocht naar mijn eigen Heimat, mijn stekje.

Na een slingerbeweging van 42 jaar, na observeren, aanpassen, integreren en combineren kan ik de kunst van het schipperen tussen twee werelden “My personal journey“.


HUA CAI-PROSSÉ

Not a single word of Dutch did I speak when I arrived in Belgium. 
Nevertheless, I managed to get a degree in mathematics and sciences during my secondary education.
As a daughter of a cliche Chinese restaurant owner, I dared to venture into the renowned Antwerp Fashion Academy.

After completing this education, it was almost self-evident to launch my own designer label, but it soon became clear that I could gain much more satisfaction from combining my Western and Eastern abilities. 
As a multilingual, Chinese-speaking freelance stylist, I was quickly absorbed into the Belgian fashion scene.

Photography only came about when I vowed to take better pictures of my 3 sons , all of them internationally active in fencing. Before I knew what was happening, I was working as a photographer...

MY  IMAGERY

Every journey of a thousand miles begins with a first step. 
I took that step at an early age, only to fairly recently realise that I have actually been commuting all my life, geographically and culturally.

It started in China, when I departed together with my brother and little sister. Upon arrival in Belgium, we feasted our eyes on everything we saw. Funny thing that we Asians all looked the same to those white people, but of course they looked all the same to us too.

And then that perm we had in our hair at the time… That was supposed to be fashionable in Belgium, or so we were told in China. Perhaps it symbolised my permanent search for my own Heimat, my personal spot.

After 42 years of watching the pendulum swing from one side to the other, after observing, adapting, integrating and combining the best of both worlds, I can best describe the art of compromising between those two worlds "My personal journey”.

Using Format