THE BANANA GENERATION

60*90CM - Rijstpapier

Zoals een banaan, geel van buiten en wit van binnen
Een haast ongekende term voor westerlingen, maar eentje die erg goed is ingeburgerd bij mensen van mijn origine.

De generatie die kon genieten van een volledige westerse opleiding, terwijl er vanuit het thuisfront werd gewaakt over het behoud van de waarden van onze afkomst.

Gedreven in het opnemen en vertalen van de twee werelden, twee culturen, twee fronten, in het moeiteloos combineren en mixen van gebruiken, artistieke vormen en talen.

Overal en nergens, the art of in-between.
Het samenspel tussen traditie en moderniteit.

12 Portretten, 12 karakters uit mijn buikgevoel gebaseerd op één van de vier klassieke Chinese romans: “De Droom van de Rode Kamer”(Cao Xueqin).

Art of in-between
The best of 2 worlds
East meets West

SHOP  ARTWORK


THE BANANA GENERATION

60*90CM - Rice paper

Like a banana, yellow on the outside and white on the inside.
An almost unheard of term for Westerners, but one that is very well established among people of my origin.
It embraces the generation that could enjoy a full Western education,
while the home front continued to make sure that our original values were preserved.

Passionate in absorbing and translating the two worlds, two cultures, two fronts,
and in effortlessly combining and mixing customs, artistic forms and languages.

Everywhere and nowhere, the art of in-between.
The interaction between tradition and modernity.

12 Portraits, 12 characters from the gut, based on one of the four classical
Chinese novels: “The Dream of the Red Chamber”, by Cao Xueqin.

Art of in-between
The best of 2 worlds
East meets West

SHOP ARTWORK


COPYRIGHT © Hua CAI-PROSSÉ

Using Format