THE BANANA GENERATION

60*90CM - Rijstpapier

Zoals een banaan, geel van buiten en wit van binnen.

Een haast ongekende term voor westerlingen, maar eentje die erg goed is ingeburgerd bij mensen van mijn origine.

Het omarmt de generatie die kon genieten van een volledige westerse opleiding en terwijl het thuisfront bleef waken over het behouden van de waarden van onze afkomst.

Gedreven in het opnemen en vertalen van de twee werelden, twee culturen, twee fronten en in het moeiteloos combineren en mixen van gebruiken, artistieke vormen en talen.

Overal en nergens, the art of in-between. Het samenspel tussen traditie en moderniteit.

Twaalf portretten, twaalf karakters vanuit het buikgevoel gebaseerd op één van de vier klassieke Chinese romans: De Droom van de Rode Kamer van Cao Xueqin.

Het is the Art of in-between: The best of 2 worlds: East meets West.

SHOP PRINTS 


THE BANANA GENERATION

60*90CM - Rice paper

Like a banana, yellow on the outside and white on the inside, it is an almost unheard-of term for Westerners, but it is well-established among people of my origin.

It embraces the generation that could enjoy a complete Western education while the home front continued to preserve our original values.

I am passionate about absorbing and translating the two worlds, two cultures, and two fronts and effortlessly combining and mixing customs, artistic forms, and languages.

Everywhere and nowhere, the art of in-between. The interaction between tradition and modernity.

Twelve portraits, twelve characters from the gut,based on one of the four classical Chinese novels, The Dream of the Red Chamber by Cao Xueqin.

It is the Art of in-between: The best of 2 worlds: East meets West.


COPYRIGHT © Hua CAI-PROSSÉ

Using Format