TEAM BELGIUM-FENCING

in opdracht van FFCEB, Escrime Belgique

ROAD TO PARIS!

Schermsport valt onder de gevechtssportdisciplines. Drie wapens, doch slechts 1 naam. Zonder agressie nog haast volledig gebaseerd op de klassieke vaardigheden.

Een fusie tussen het in stand houden van traditionele waarden en tactische en visuele pracht.


TEAM BELGIUM-FENCING

commissioned by FFCEB - Escrime Belgique

ROAD TO PARIS!

Fencing sport categorises under the combat sport disciplines. Three weapons, yet only one name. Without hostility still almost entirely based on classical skills.

A fusion between keeping traditional values instant and tactical and visual splendour.


COPYRIGHT © Hua CAI-PROSSÉ 

Using Format