MAÎTRE D'ARMES

SCHERMMEESTERS

Schermsport valt onder de gevechtssportdisciplines. Drie wapens, doch slechts 1 naam. Zonder agressie nog haast volledig gebaseerd op de klassieke vaardigheden.

De schermmeester is vooral een mentor. Hij leert de schermer hoe hij zijn wapen het beste kan gebruiken om de tegenstander te raken zonder zelf geraakt te worden.

Een fusie tussen het in stand houden van traditionele waarden en tactische en visuele pracht.


MAÎTRE D’ARMES

Fencing sport categorises under the combat sport disciplines. Three weapons, yet only one name. Without hostility still almost entirely based on classical skills.

The fencing master is primarily a counselor. He teaches the fencer how best to use his weapon to hit the opponent without being batted himself.

A fusion between keeping traditional values instant and tactical and visual splendour.


COPYRIGHT © Hua CAI-PROSSÉ

Using Format