PORTRAITS


KUNST VAN HET PORTRETTEREN

Ik heb getracht om een cliché te doorbreken, om de traditionele grens van portretfotografie te weerleggen. 

Een visueel gesprek tussen mezelf en het model, maar evenzeer met de kijker. Hopend om een reflectie los te weken, hopend op een projectie naar eigen ervaringen, naar binnen kijken bij zichzelf.                                                  

Het zijn niet louter de gezichtsuitdrukkingen van het model, noch de vaardigheden van de fotograaf, maar de kunst van de dialoog met de bewonderaar.


THE ART OF PORTRAIT PHOTOGRAPHY

I attempted to break a cliché, to refute the traditional boundary of portrait photography. 

A visual conversation between myself and the model, but equally with the viewer. Hoping to elicit a reflection, hoping for an introspection into one's own experiences. 

It is not merely the model's facial expressions, nor the photographer's skills, but the art of dialogue with the admirer.COPYRIGHT © Hua CAI-PROSSÉ


Using Format